પ્રખ્યાત હાસ્ય લેખક તારક મહેતાએ લોકોને બહુ હસાવ્યા આજે તેમના નિધન પર ગહેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારા અને મારા પરિવાર વતી તેમને શત શત વંદન અને અશ્રુભિની શ્રધ્ધાંજલિ.

RIP, Taarakmehta

Manish Patel Rajwadu,  RIP, Taarakmehta

પ્રખ્યાત હાસ્ય લેખક તારક મહેતાએ લોકોને બહુ હસાવ્યા આજે તેમના નિધન પર ગહેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારા અને મારા પરિવાર વતી તેમને શત શત વંદન અને અશ્રુભિની શ્રધ્ધાંજલિ.

#RIP #Taarakmehta

પ્રખ્યાત હાસ્ય લેખક તારક મહેતાએ લોકોને બહુ હસાવ્યા આજે તેમના નિધન પર ગહેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારા અને મારા પરિવાર વતી તેમને શત શત વંદન અને અશ્રુભિની શ્રધ્ધાંજલિ. #RIP #Taarakmehta

Let's Connect

sm2p0