અભિનંદન. ..તારકભાઈ મહેતા તથા ગુણવંતભાઇ શાહને....પદ્મશ્રી એનાયત થવા બદલ...!

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

અભિનંદન. ..તારકભાઈ મહેતા તથા ગુણવંતભાઇ શાહને....પદ્મશ્રી એનાયત થવા બદલ...!

અભિનંદન. ..તારકભાઈ મહેતા તથા ગુણવંતભાઇ શાહને....પદ્મશ્રી એનાયત થવા બદલ...!

Let's Connect

sm2p0