દેશદાઝની ભાવના ધરાવતા અને કલમને પોતાની તાકાત ગણાવતા નર્મદાશંકર દવે એટલે કે કવિ નર્મદની આજે જન્મજયંતી છે.જય જય ગરવી ગુજરાત

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

દેશદાઝની ભાવના ધરાવતા અને કલમને પોતાની તાકાત ગણાવતા નર્મદાશંકર દવે એટલે કે કવિ નર્મદની આજે જન્મજયંતી છે.જય જય ગરવી ગુજરાત

દેશદાઝની ભાવના ધરાવતા અને કલમને પોતાની તાકાત ગણાવતા નર્મદાશંકર દવે એટલે કે કવિ નર્મદની આજે જન્મજયંતી છે.જય જય ગરવી ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0