ચંદ્રકાન્ત બક્ષીની આજે જન્મતિથિ. ર૦ ઑગસ્ટ ૧૯૩૨ના દિવસે એમનો જન્મ થયો.

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

ચંદ્રકાન્ત બક્ષીની આજે જન્મતિથિ. ર૦ ઑગસ્ટ ૧૯૩૨ના દિવસે એમનો જન્મ થયો.

ચંદ્રકાન્ત બક્ષીની આજે જન્મતિથિ. ર૦ ઑગસ્ટ ૧૯૩૨ના દિવસે એમનો જન્મ થયો.

Let's Connect

sm2p0